pack2

شامل پرتره شخصیت های زیر می باشد:

فاطمه قنادی - عباس اسلامی"بارز" - محمد علی موحد یحیـی شیـدا - سیّد محـمد حسـین مبیّن"شیـمشـک"      علی نظمی - ازبرعلی حاجوی - فخـرالدین فخـرالدینـی   بولود جوادی افضلی - حسین نادری - فیروز فـرشـبـاف    زیرک کار- محمد صباغ ایرانی "یالقیز"- بهروز دولت آبادی "چای اوغلی" -حیـدر عباسـی "باریشماز" -   محمدرضا بازگشا - فریبا وفی 

pack3

شامل آثار منتخب پاشا هادیان

pak4

شامل پرتره شخصیت های زیر می باشد:

میـر سلیمان فتاحی موسـوی مشکینی - عزیــز محسنـی  حسن احمدی گیوی - رجب ابراهیمی کور عباسـلو"فرهاد"  سلیم موذّن- نصراله ناصح پور- صالح عاصم کفاش"عاصم ارد بیل" - عباسعلی یحیوی "ائلچی" - سلطانعلی محبوب  ناصر چشم آذر - نادر الهی - ودود مؤذّن - صـداقـت جباری رهبر قنبری- کاظم نظری بقا- توکل کیانی اصل"کیان خیاو"

pak5

  شامل پرتره شخصیت های زیر می باشد:

مختار قربان پور برمس - یوسـف اوهانــس دیزج تکیه - حسن فتح اله پاشایی"مشی پاشا" - ذالفقار ولد عبداله آس - بولود جــوادی افضلـی - محـمد حسـین دهقــان ایگدیر - رحیمدل نـوجـوانی - رسول قربانـی - علـی اصغر مسن بناب "مرندی"  ولی عبدی - حسن اسکندری - گلابعلی داود بیگی"داودی"  رضا قره داغـی - محبوب خلیلـی - بیـــوک وجـودی - جلیل حمیدی