هادی شفائیه

هفتاد سال پیش Moholy-Nagy گفته بود: «بی سواد فردا، کسی خواهد بود که عکاسی نداند!». Moholy-Nagy دانشمند، هنرمند مجارستانی، استاد مدرسه عالی معماری و هنرهای کاربردی در آلمان به نام Baushaus، عکاس، نقاش، معمار و مجسمه ساز بود.
باهاوس از سال 1919 تا 1933 به پرورش هنرمندان پرداخته و نقش مهمی در بر قراری پیوند میان طرح و فن ایفا کرده است. امروز همان فرداست.

 

«هادیان» هنرمند به گفته Moholy-Nagy «سواد تصویری» دارد. آن را با سواد نوشتاری همراه و مجموعه حاضر را به ما عرضه کرده است. بحر عمان کلام و تصویر پرداخته هادیان چندان ژرف و بی کران است که من برای نوشتن پیشگفتار به آن، روزها دست و پا می زدم و راه به جایی نمی بردم. من که در سال های نخستین تصویرگری ام خواستم چنین اثری به وجود آورم، برای دستیابی به موضوعات آن نیازمند کمک دوستان و آشنایان بودم. مخصوصاً از صاحبان انتشارات، مجلات و روزنامه هایی که با چنین کسانی آشنایی داشتند یاری خواستم. هدفم را عالی یافتند، به به و چه چه گتند، اما کسی، هیچ کس در این راه قدمی برنداشت و دستم را نگرفت! من ماندم و من ... اما هادیان که همت و حوصله و صبر و پشتکار را اهم دارد از پای ننشسته و نقش گروهی از شناختگان و ناشناختگان لایق و ماهر و استاد دیارمان را در گونه های کارشان با قلم و عدسی هنرمندانه اش، به سبک خود، بر صفحات کاغذ فرو ریخته و ثبت کرده و به ما عرضه داشته است.

کاری کرده تحسین بر انگیز! به دیدار این همه رفتن، پای سخنان آنان نشستن، از کم و کیف زندگیشان آگاه شدن، محیط زیست و کار و شخصیت آن ها را مورد مطالعه قرار دادن و بالاخره ... تصمیم نهایی را گرفتن و آن را به زبان تحریری و تصویری کشیدن و به ابدیت پیوند دادن ... انتخاب و جستن و یافتن و با زبانی سلیس و روان، بی مداهنه و مبالغه، صمیمی و بی تعارف درباره آن ها نوشتن و از نقطه مناسبی به ثبت تصویرشان پرداختن ... گاهی خیلی نزدیک و گاهی خیلی دور و به اصطلاح با نگاه پرنده (Kuş Bakişi) به آن ها نگریستن ... و بالا خره ... آنچه را در دست داشته به ما عرضه کردن! ... من این کار را نتوانستم ... من هادی مفرد بودم ... او «هادیان» جمع! می بایست بتواند!!!

در انتظار و به امید ارئه آثار و ابتکارات جالب تر، به یاری خدا.

 

هادی شفائیه

استاد بازنشسته دانشکاه تهران، دانشگاه هنر و دانشگاه صنعتی

بنیان گذار و مدیر سابق تدریس و تعلیم عکاسی آکادمیک در ایران

دابلین - اوهایو