احمد پوری

  احمدپوری

مترجم، نویسنده، شاعر

آقای هادیان عزیز پشت تلفن با تواضع و مهربانی وقت عکاسی گرفت.

درون خانه که آمد اول با سؤالاتش مبهوت و تا حدی نگرانم کرد.

آیا این همه سؤال برای عکاسی لازم بود؟

 

پس از نزدیک چهار ساعت جوابم را یافتم. اگر عکاسی توسط فشار دادن دکمه نباشد و چیزی باشد مثل سرودن شعر و نقاشی، بله همه آن سؤالات جزو اساس عکاسی است به شرط اینکه عکاس هادیان باشد.