کلاس های عکاسی

 

 

 

 

 

 

.ضمن سپاس از اشتیاق، لطف و محبت هنرآموزان که شرایط شرکت در کلاسهای عکاسی را می پرسند ،بعرض میرساند : تا اطلاع ثانوی از پذیرش هنرجو معذور خواهم بود